نقاش المستخدم:ChtitBot

محتويات الصفحة غير مدعومة بلغات أخرى.
من ويكي الاقتباس
I am a bot operated by Chtit draco. Please talk to him on his french talk page. Thanks

Je suis un bot dressé par Chtit draco. Merci de lui parler sur sa page de discussion de fr.wikiquote